Projektowany ciąg obejmuje odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Trójpole po stronie wschodniej PST oraz odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Lechickiej po stronie zachodniej PST.

Celem inwestycji jest poprawa jakości ruchu pieszego i rowerowego.

Po stronie wschodniej PST od ul. Szymanowskiego do kładki i tunelu pomiędzy os. Bolesława. Chrobrego i os. Bolesława Śmiałego zaprojektowano chodnik o szerokości 2,5 m z uwzględnieniem istniejących przejść dla pieszych oraz przystanków PST. Dalej promenada z chodnika przechodzić będzie w ciąg pieszy i rowerowy z wydzielonymi powierzchniami o szerokości 2 m każdy.
Po stronie zachodniej PST od przystanku Szymanowskiego zaprojektowano ciąg pieszy i rowerowy o szerokości 4,7 m z wydzielonymi powierzchniami dla ruchu pieszego (2 m) i rowerowego (2,7 m). Takie rozwiązanie zaproponowane zostało do przystanku Kurpińskiego. Od przystanku Kurpińskiego ruch rowerowy odbywał się będzie istniejącymi drogami wewnętrznymi osiedla Bolesława Chrobrego. Piesi korzystać będą z 2,5 m chodnika na skarpie wykopu PST. Chodnik zaprojektowano do przystanku PST Lechicka wraz z zejściem do peronu.

Projektowane ciągi rowerowe wykonane zostaną z asfaltu. Promenada na całej długości zostanie oświetlona. Zieleń zaprojektowano po wschodniej stronie PST pomiędzy skarpą wykopu a promenadą.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania uwag, opinii, wniosków w terminie do 24 listopada 2016 r.