Przedstawiamy projekt budowy ulic Torowej i Pokrzywno na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Garaszewo. Projekt przewiduje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników, ciągu rowerowego z rozbieralnej kostki brukowej, odwodnienia, oświetlenia drogowego, budowę lub przebudowę zjazdów do posesji skrzyżowań oraz połączeń z istniejącym układem drogowym. Łącznie, długość budowanych ulic wynosi około 2900 metrów. Dla ulic przyjęte zostały następujące parametry: dwa pasy ruchu po 3,5 szerokości metra każdy, chodniki o szerokości 1,5 – 2 metry, ścieżka rowerowa jednokierunkowa – 1,5 metra, ścieżki rowerowej dwukierunkowej – 2 metry, chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym – 2,5 metra. Wjazdy do posesji w obrębie pasa drogowego zostały zaprojektowane do szerokości istniejących bram. W ramach przebudowy drogi zaprojektowane zostały przystanki autobusowe w miejscach istniejących w postaci oznakowania poziomego P -1 7 „linia przystankowa”.

Serdecznie prosimy o przesyłanie maili z uwagami, opiniami i wnioskami dotyczącymi projektu. Maile można przesyłać w terminie do 11 kwietnia 2013 roku.