Z inicjatywy Zarządu Dróg Miejskich, w odpowiedzi na wnioski mieszkańców, powstała koncepcja zmian na skrzyżowaniach ulicy Marcelińskiej z Grochowską oraz Marcelińskiej i Przybyszewskiego.

Zakłada ona wykonanie nowych rozwiązań komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów i powiązanie ich z planowaną realizacją pasów rowerowych na ul. Marcelińskiej w ramach projektu PBO2016 Bezpieczna Grunwaldzka Droga do Szkoły i Przedszkola.


Dla skrzyżowania z ul. Grochowską zaproponowano budowę fragmentów dróg rowerowych przed skrzyżowaniami. Dzięki temu obsłużony zostanie dojazd do stacji roweru miejskiego oraz połączone zostaną pasy rowerowe z istniejącą drogą rowerową na ul. Marcelińskiej.

W tym celu zaplanowano również zabudowę zatoki autobusowej w północno-zachodniej części skrzyżowania. Uzupełnieniem są proponowane przejazdy rowerowe przez wszystkie cztery wloty skrzyżowania.

Dla skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego zaproponowano dwa warianty: pierwszy - mający na celu wprowadzenie ułatwień dla ruchu rowerowego oraz uporządkowanie sytuacji na skrzyżowaniu bez przebudowy układu, drugi – z przebudową skrzyżowania.
Wariant I zakłada wytyczenie pasów rowerowych na ul. Marcelińskiej aż do ul. Przybyszewskiego i zakończenie ich śluzami typu I. Zakłada się również utworzenie śluz rowerowych typu III mających ułatwić rowerzystom włączenie się do ruchu w ul. Marcelińską z drogi rowerowej usytuowanej pomiędzy jezdniami ul. Przybyszewskiego.

Wariant II zakłada rozbudowę skrzyżowania – dobudowę prawoskrętu dla samochodów jadących od zachodu w kierunku ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz wyznaczenie pasa rowerowego na ul. Marcelińskiej aż do skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego (analogicznie jak w wariancie I). Wariant II zakłada również budowę przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego po północnej stronie skrzyżowania – w miejscu, gdzie obecnie przejście nie występuje.

W obu wariantach przewidziana jest zmiana programu sterowania na skrzyżowaniu – zgodnie z koncepcją sygnał zielony dla pieszych i rowerzystów przez torowisko powinien być wyłączany wyłącznie w momencie gdy nadjeżdża tramwaj lub autobus.

Prosimy o Państwa opinie, sugestie i uwagi, które można przesyłać pocztą internetową w terminie do 24 lipca 2017 roku (na adres: marcelinska@zdm.poznan.pl lub można skorzystać z poniższego formularza).