Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją zagospodarowania przestrzeni publicznej ulicy Święty Marcin z elementami uspokojenia ruchu. Prosimy o przysyłanie maili z opiniami, wnioskami, sugestiami w terminie 10 czerwca 2013 roku. Wszystkie opinie są cenne i ważne.

Celem przedstawionej koncepcji zagospodarowania ulicy Święty Marcin jest stworzenie przestrzeni chętnie odwiedzanej przez poznaniaków i turystów.
Koncepcja zakłada ograniczenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym
i odwrócenie dominacji transportu nad innymi funkcjami ulicy. Wypływa ona z przyjętych przez ZDM rozwiązań dotyczących regulacji i uspokojenia ruchu samochodowego w centrum Poznania, udostępnienia jak największej ilości ulic pieszym. Wpisuje się również w ideę ograniczenia dominacji samochodów w ścisłym centrum. Ogranicza się przy tym możliwości swobodnego tranzytu przez centrum Poznania. Utrzymany zostaje jedynie ruch lokalny, obsługujący ulicę. Zaprezentowany wariant zakłada:
- zwężenie jezdni z dwóch do jednego pasa ruchu,
- uniemożliwienie przejazdu ulicą Ratajczaka przez Święty Marcin,
- zamknięcie dla ruchu odcinka Alei Marcinkowskiego między ulicą Święty Marcin
a Podgórną,
- wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na linii ulic Garncarska – Kantaka,
- odsunięcie istniejących miejsc parkingowych od chodników i poszerzenie chodnika po północnej stronie ulicy,
- wprowadzenie miejsc postojowych po południowej stronie ulicy,
- wprowadzenie nowych elementów umeblowania ulicy takich jak gazony, donice, stojaki dla rowerów, oświetlenie, ławki,
- poprawę jakości zieleni, w tym zmianę przekroju istniejących drzew.

Liczymy, że zaproponowane rozwiązania przyczynią się do intensyfikacji ruchu pieszego
w centrum Poznania, a co za tym idzie na wzrost atrakcyjności śródmiejskich przestrzeni publicznych, na ich ożywienie. Opracowanie koncentruje się na rozwiązaniach związanych
z organizacją ruchu, jest materiałem wyjściowym do dyskusji.

Informujemy, że autorami koncepcji są dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak. mgr inż. arch. Przemysław Gwizdała, współpraca – inż. arch. A. Ukleja