Przebudowa skrzyżowań oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych to zakres inwestycji, której koncepcja jest przedmiotem konsultacji społecznych rozpoczętych 10 stycznia 2018 roku. Wszyscy zainteresowani mogą wypowiedzieć się na jej temat przesyłając swoje uwagi do ZDM do 24 stycznia lub wziąć udział w spotkaniu z mieszkańcami, zaplanowanym na 15 stycznia.

Koncepcja zmian w rejonie skrzyżowań ul. Marka z Aviano z ulicami Morasko i Mateckiego oraz z ul. Stróżyńskiego uwzględnia dwa warianty realizacji tego zadania. W pierwszym oba skrzyżowania pozostaną skrzyżowaniami skanalizowanymi, w drugim natomiast przewidziano budowę ronda u zbiegu ulic Morasko, Mateckiego i Marka z Aviano. Uzupełnieniem koncepcji jest budowa ciągów pieszo-rowerowych, poprawiających jakość połączenia rowerowego pomiędzy ul. Morasko, a dworcem autobusowym i pętlą tramwajową os. Jana III Sobieskiego.

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis projektowanych rozwiązań wraz z materiałami graficznymi.

Wariant I – skrzyżowania skanalizowane

Na skrzyżowaniu ul. Stróżyńskiego z ul. Marka z Aviano oraz na skrzyżowaniu ul. Marka z Aviano z ul. Mateckiego i ul. Morasko zaprojektowano wydzielone pasy ruchu dla pojazdów skręcających w lewo.

Dodatkowo na ul. Stróżyńskiego istniejący buspas przekształcono w wydzielony pas dla pojazdów skręcających w prawo w ul. Marka z Aviano.

Ruch pieszy i rowerowy

Po obu stronach ul. Marka z Aviano zaprojektowano chodniki o szerokości 2 m. Dla ruchu rowerowego zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Mateckiego z ul. Stróżyńskiego po trasie istniejącego chodnika, przecinającego zabudowę osiedlową na ul. Wiedeńskiej.

Sugerowane połączenie rowerowe relacji Morasko – PST os. Sobieskiego przebiega wzdłuż ul. Morasko istniejącym chodnikiem z dopuszczonym ruchem rowerowym, następnie projektowanym wzdłuż przejazdu kolejowego ciągiem pieszo-rowerowym (do realizacji w ramach odrębnego zadania),  wspomnianym wyżej „łącznikiem” ul. Mateckiego z ul. Stróżyńskiego i dalej projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Stróżyńskiego.

Realizacja Wariantu I wiąże się z koniecznością wycinki drzew zlokalizowanych po południowej stronie ul. Stróżyńskiego.

Wariant Ia – rozwiązanie wariantowe dla ruchu rowerowego w obrębie skrzyżowania z ul. Stróżyńskiego

Aby ułatwić rowerzystom, którzy będą korzystać z ul. Marka z Aviano na zasadach ogólnych, włączanie się w ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Stróżyńskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Marka z Aviano zaprojektowano zjazd i wjazd w ciąg pieszo-rowerowy  jako czwarty wlot skrzyżowania. Zastosowanie tego rozwiązania oznacza jednak konieczność przebudowy części parkingu na os. Sobieskiego.

Wariant II - rondo na skrzyżowaniu Marka z Aviano z ul. Mateckiego i ul. Morasko

Projekt skrzyżowania ul. Stróżyńskiego z ul. Marka z Aviano w tym wariancie pozostaje podobny do tego zaproponowanego w Wariancie I, przy czym projektowany lewoskręt jest o ok. 10m krótszy. Na skrzyżowaniu ul. Marka z Aviano z ulicami Mateckiego i Morasko zaprojektowano natomiast rondo jednopasowe o średnicy zewnętrznej 30 m (średnica wyspy środkowej 15 m).

Ruch pieszy i rowerowy

Wzdłuż ul. Marka z Aviano po stronie południowej zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy z dwukierunkowym ruchem rowerowym o szerokości min. 3 m a po stronie północnej chodnik o szerokości 2 m.

Wzdłuż ul. Stróżyńskiego (od skrzyżowania z ul. Marka z Aviano) po stronie południowej w miejscu istniejącego chodnika zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m.

 

Materiały do pobrania:

Przebudowa skrzyżowań ul. Marka z Aviano ze Stróżyńskiego, Mateckiego i Morasko - Wariant I

Przebudowa skrzyżowań ul. Marka z Aviano ze Stróżyńskiego, Mateckiego i Morasko - Wariant Ia

Przebudowa skrzyżowań ul. Marka z Aviano ze Stróżyńskiego, Mateckiego i Morasko - Wariant II