Wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów, budowa wydzielonej drogi rowerowej a może ciąg pieszo-rowerowy? Te trzy propozycje znalazły się w wielowariantowej koncepcji budowy infrastruktury rowerowej, która połączy ul. Armii Poznań z Al. Wielkopolską.

Odcinek ul. Pułaskiego pomiędzy ulicą Armii Poznań i Aleją Wielkopolską jest fragmentem bez jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej. Dostosowanie go do potrzeb rowerzystów stanowi ważny element łączący istniejące okoliczne trasy rowerowe takie jak pas rowerowy w Alei Wielkopolskiej, pasy rowerowe na wcześniejszym odcinku ulicy Pułaskiego, połączenie z drogami dla pieszych i rowerzystów w Parku Adama Wodziczki, ulicy Przepadek, Mieszka I, czy też drogą rowerową w ul. Armii Poznań. Aktualnie, zgodnie z przepisami ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych w jezdni. Niemniej jednak w związku dużym natężeniem ruchu samochodów pewna część rowerzystów decyduje się na jazdę chodnikiem lub wydeptaną ścieżką w okolicy torowiska tramwajowego, co jest niezgodne z przepisami. Chcąc poprawić warunki dla wszystkich uczestników ruchu, a także zwiększyć bezpieczeństwo ZDM przygotował trzy warianty poprowadzenia ruchu rowerowego na analizowanym obszarze.

W wariancie pierwszym, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ul. Pułaskiego i Al. Wielkopolska oraz ul. Pułaskiego i ul. Przepadek ruch rowerowy poprowadzno po wydzielonej drodze rowerowej zlokalizowanej po wschodniej stronie jezdni. Pomiędzy jezdnią i torowiskiem wytyczono dwukierunkową drogę o szerokości 2.5m, która zapewni rowerzystom komfort i bezpieczeństwo podróży. Na północnym wlocie skrzyżowaniu z al. Wielkopolską zaprojektowano wjazd na drogę rowerową dla rowerzystów poruszających się na zasadach ogólnych po jezdni. Z kolei rowerzyści jadący projektowaną drogą od strony północnej mogą włączyć się do ruchu na jezdnię dzięki śluzie. Na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i ul. Przepadek, na którym działa sygnalizacja świetlna, rowerzysta może bezpiecznie przejechać na zachodnią stronę jezdni, aby kontynuować podróż ciągiem pieszo-rowerowym w kierunku ul. Armii Poznań lub na zachód, w kierunku Parku Wodziczki. Sygnalizacja pozwala również na bezpieczny przejazd przez torowisko i kontynuowanie jazdy po wschodniej stronie ul. Pułaskiego po projektowanej drodze dla rowerów.

W wariancie drugim odcinek od skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. Przepadek do al. Armii Poznań zaprojektowano tak samo jak w wariancie nr 1. Natomiast na odcinku od al. Wielkopolskiej do ul. Przepadek ruch rowerowy poprowadzono po ciągu pieszo-rowerowym, zlokalizowanym po zachodniej stronie jezdni. Na północnym wlocie skrzyżowania z al. Wielkopolską zaprojektowano przejazd, który pozwala rowerzystom poruszającym się na zasadach ogólnych po jezdni od strony centrum miasta, bezpiecznie wjechać na projektowany ciąg pieszo-rowerowy. Z kolei rowerzyści jadący od strony północnej mogą włączyć się do ruchu na jezdnię dzięki śluzie.

Wariant trzeci na odcinku od skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. Przepadek do al. Armii Poznań również przewiduje takie same rozwiązanie jak w wariancie pierwszym i drugim. Z kolei na odcinku od Al. Wielkopolskiej do ul. Przepadek ruch rowerowy przewidziano po pasach rowerowych, zlokalizowanych po obu stronach jezdni. Nowy układ pasów wymaga poszerzenia jezdni po stronie wschodniej. Na północnym wlocie skrzyżowania z al. Wielkopolską zaprojektowano śluzę dla rowerów, dzięki której rowerzyści jadący od strony północnej mogą włączyć się do ruchu na jezdnię. Przed skrzyżowaniem Pułaskiego-Przepadek, projektowany pas ruchu dla rowerów po stronie wschodniej, odseparowano od jezdni wyspą kanalizacyjną. Umożliwiło to wygospodarowanie obszaru bezpiecznego oczekiwania dla rowerzystów, którzy w celu kontynuowania podróży muszą przejechać na zachodnią stronę jezdni lub przejechać na wschód przez torowisko.

Powyższe propozycje zostały zobrazowane na załączonym planie sytuacyjnym. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać do nich uwagi lub propozycje zmian wysyłając wiadomość email na adres pulaskiego@zdm.poznan.pl , tradycyjny list lub dostarczając je na piśmie do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu w terminie do 5 kwietnia br.

Podsumowanie konsultacji społecznych zostanie opublikowane na stronie ZDM i Urzędu Miasta Poznania w terminie do 5 maja br.

Do pobrania:

Wersje jpg

Wariant 1 (jpg, 15,5 mb)

Wariant 2 (jpg, 14,9 mb)

Wariant 3 (jpg, 16 mb)

Wersje pdf

Wariant 1 (pdf, 18,5 mb)

Wariant 2 (pdf, 30 mb)

Wariant 3 (pdf, 5,7 mb)