Poprawa bezpieczeństwa i uwolnienie chodników od parkujących na nich samochodów to najważniejsze cele koncepcji zmiany organizacji ruchu na ulicach Brzask i Sierakowskiej w Poznaniu. Zainteresowane osoby mogą przesyłać swoje uwagi do opisanych poniże zmian do 4 lipca br. 20 czerwca odbędzie się również spotkanie z mieszkańcami osiedla Grunwald Północ.

W koncepcji, będącej przedmiotem konsultacji, zaproponowano następujące zmiany:

1. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Brzask w kierunku zachodnim (od ul. Szamotulskiej do ul. Grochowskiej);

2. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Sierakowskiej w kierunku południowym (od ul. Brzask do ul. Marcelińskiej);

3. Zmiana sposobu parkowania na obu ulicach;

4. Wprowadzenie kontraruchu rowerowego;

5. Wymiana oznakowania pionowego i poziomego.

Celem wymienionych zmian jest przede wszystkim poprawa warunków ruchu zarówno pieszych, jak i samochodów, szczególnie na ul. Sierakowskiej, na której parkowanie odbywa się obecnie po obu stronach ulicy i częściowo na chodnikach. Ruch dwukierunkowy w tym miejscu powoduje, że przy zbyt wąskiej jezdni kierowcy mają problemy z bezpiecznym mijaniem się. Równie istotne jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób poruszających się po ul. Brzask w rejonie Szkoły Podstawowej Cogito, zwłaszcza dzieci.

Konsekwencją wprowadzenia ruchu jednokierunkowego będzie zmiana sposobu parkowania oraz wymiana oznakowania pionowego i poziomego. Zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania na obu ulicach wprowadzony będzie kontraruch rowerowy.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach społecznych mogą przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian pocztą elektroniczną na adres brzask@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczając pismo osobiście do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu w terminie do 4 lipca br.

Zaplanowane zostało również spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 20 czerwca o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych przy ul. Szamotulskiej 33.

Załącznik:

Koncepcja zmiany organizacji ruchu na ul. Brzask i Sierakowskiej (pdf, 280 kb)