Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu


Przedstawiamy projekt inwestycji, która polega na zmianie rozwiązania skrzyżowania istniejącej łącznicy węzła ulicy Krzywoustego z ulicą Ługańską przez zaprojektowanie ronda pięciowylotowego w miejscu dwóch skrzyżowań: wlotu ulic Ługańskiej, Ostrowskiej, Krzywoustego (jezdnia wschodnia), wlotu z łącznicy Krzywoustego (jezdnia zachodnia). Zakłada się również modernizację/przebudowę ulicy Bodawskiej z wykonaniem na jej końcu placu do zwracania i zapewnienie tym samym obsługi komunikacyjnej terenów PKP jak i planowanego terminala kontenerowego przez wykonanie nowego odcinka drogi dojazdowej (północny wlot ul. Ostrowskiej). W ramach prac przewidzianych do realizacji przewiduje się również budowę chodników oraz wydzielonych ścieżek rowerowych ewentualnie ciągów pieszo-rowerowych.

W ramach inwestycji uwzględniono przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, a na odcinkach jezdni gdzie przewiduje się budowę nowej konstrukcji nawierzchni również budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód przez separator z osadnikiem i zbiornik retencyjny do rowu Pokrzywka.

Zapraszamy do przesyłania maili z opiniami i wnioskami w terminie do 17 maja 2013 roku.