Budowa pasa dla autobusów, remont nawierzchni oraz nowe chodniki i ścieżki rowerowe znalazły się w projekcie przebudowy drogi dojazdowej do Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej, przygotowanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wszystko to ma usprawnić ruch zarówno karetek i autobusów dojeżdżających i wyjeżdżających z terenu szpitala, jak i poruszających się w tym rejonie pacjentów szpitala oraz rowerzystów i pieszych. Poniżej prezentujemy dwa warianty realizacji tego zadania.

Wariant 1

Projekt przewiduje dobudowanie pasa ruchu od wyjazdu z parkingu przed szpitalem do ul. Piaseckiego (poszerzenie drogi po zachodniej stronie) i od ul. Piaseckiego do ul. Szwajcarskiej (poszerzenie drogi po północnej i południowej stronie). Poszerzenie drogi po obu stronach pozwoli zlikwidować przesunięcie pomiędzy wschodnim i zachodnim wlotem skrzyżowania.

Jezdnia będzie miała szerokość 9,5 m. Zaprojektowany został pas dla autobusów i karetek o szerokości 3,5m oraz dwa pasy ruchu dla samochodów o szerokości 3,0m. Nawierzchnia jezdni od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego będzie wyremontowana. Wszędzie gdzie zaprojektowano ścieżkę rowerową przy chodniku, rozdzielać je będzie 30cm opaska. Inwestycja uwzględnia także rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Szwajcarską. Pojawią się tam oddzielne sygnalizatory dla autobusów.

Odcinek od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego

Po północnej stronie drogi projekt przewiduje przyległy do jezdni chodnik o szerokości 2,0m i ścieżkę rowerową, również o szerokości 2,0m. Oddzielny chodnik i ścieżka zastąpią istniejący ciąg pieszo-rowerowy. Po południowej stronie drogi zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m.

Pomiędzy ulicą Kurlandzką i Szwajcarską oraz na południowo-wschodnim fragmencie skrzyżowania ul. Szwajcarskiej z drogą do szpitala zaplanowano przebudowę ciągu pieszo-rowerowego (poszerzenie do 3,0m i wymiana nawierzchni na asfaltową).

Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala

W miejscu istniejącego chodnika przyległego do jezdni zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,5m. Piesi będą mogli korzystać z istniejącego, oddalonego od jezdni 3-metrowego chodnika – zaprojektowany został również chodnik łączący go z przejściem dla pieszych. Przez drogę dla karetek prowadzić ma przejazd w formie pasa dla rowerów. Na końcu ścieżki rowerowej, pomiędzy drogą dla karetek, a drogą do wejścia do szpitala zaprojektowano parking dla rowerów z 20 stojakami. W sąsiedztwie parkingu, przed drogą dla rowerów zaproponowano lokalizację stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego.

Wariant 2

W projektowanym wariancie znalazło się dobudowanie pasa ruchu od wyjazdu z istniejącego parkingu do ul. Piaseckiego (poszerzenie drogi po zachodniej stronie) i od ul. Piaseckiego do ul. Szwajcarskiej (poszerzenie po północnej stronie). Jezdnia będzie miała szerokość 9,5 m. Przewidziany został pas dla autobusów i karetek o szerokości 3,5 oraz dwa pasy ruchu dla samochodów o szerokości 3,0m. Nawierzchnia jezdni od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego będzie wyremontowana. Wszędzie gdzie zaprojektowano ścieżkę rowerową przy chodniku, rozdzielać je będzie 30cm opaska. Zaprojektowano również rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Szwajcarską o oddzielne sygnalizatory dla autobusów.

Odcinek od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego.

Po północnej stronie drogi, w miejscu istniejącego ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowana została przyległa do jezdni droga rowerową o szerokości 2,5m i oddzielny chodnik o szerokości 1,5m.

Po południowej stronie zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m.

Pomiędzy ul. Kurlandzką i ul. Szwajcarską oraz na południowo–wschodnim fragmencie skrzyżowania ul. Szwajcarskiej z drogą do szpitala zaplanowano przebudowę ciągu pieszo- rowerowego (poszerzenie do 3,0 m i wymiana nawierzchni na asfaltową).

Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala

Ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m zaprojektowano pomiędzy istniejącymi chodnikami. Chodniki pozostawiono bez zmian. Na końcu ścieżki rowerowej, pomiędzy drogą dla karetek, a drogą dojazdową do wejścia do szpitala zaprojektowano parking dla rowerów z 11 stojakami. Przewidziano lokalizację 11 stojaków dla rowerów. W tym wariancie również przewidziano lokalizację stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego w sąsiedztwie parkingu.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, zapoznania się z wariantami, przesyłania uwag, wniosków, pytań, opinii dotyczących ww. inwestycji drogowej w terminie od 18 sierpnia do 1 września 2017 r.