Podniesienie jakości infrastruktury rowerowej oraz ułatwienie poruszania się rowerem pomiędzy centrum miasta, a Łazarzem i Górczynem to kluczowe cele przygotowanej koncepcji. Projektowane połączenie to odcinek/fragment trasy głównej (R4 zachód), uwzględnionej w Programie Rowerowym. W związku z istniejącymi warunkami terenowymi oraz miejscami, w których należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo podróżujących, koncepcja podzielona została na dwa odcinki:

  • odcinek 1 od Rynku Łazarskiego do ul. Hetmańskiej (w dwóch wariantach – głównym i alternatywnym),
  • odcinek 2 od ul. Hetmańskiej do ul. Miedzianej.

Na odcinku nr 1 wariant główny obejmuje budowę wydzielonej drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Dmowskiego. Warto podkreślić, że jego realizacja wpłynie na zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Na odcinku Rynek Łazarski - ul. Hetmańska przewiduje się zmianę sposobu parkowania oraz przeniesienie wyznaczonych miejsc postojowych na jezdnię. Dzięki temu uzyskamy łącznie 51 miejsc parkingowych, czyli o 12 więcej niż jest obecnie.

Wariant alternatywny zakłada skierowanie ruchu rowerowego na uspokojoną jezdnię na odcinku od ul. Potockiej do Rynku Łazarskiego. Proponowane rozwiązanie dotyczące organizacji ruchu jest wyłącznie poglądowe i będzie skorelowane z wprowadzeniem strefy uspokojenia ruchu na Łazarzu w ramach oddzielnego zadania.

Na odcinku nr 2 (ul. Hetmańska- ul. Miedziana) zaproponowano budowę wydzielonej drogi rowerowej w całości zlokalizowanej po zachodniej stronie ul. Dmowskiego.

Koncepcja ma na celu stworzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości od 2m do 3m w całości wykonanej z nawierzchni bitumicznej, która umożliwi szybki przejazd na projektowanym odcinku. Separacja ruchu rowerowego od ruchu samochodowego i pieszego oraz przebudowa skrzyżowań i realizacja przejazdów rowerowych zapewni podróżującym większe bezpieczeństwo i swobodę.

Przebieg projektowanego połączenia rowerowego prezentują załączone materiały graficzne.
Zainteresowane osoby mogą przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian pocztą elektroniczną na adres dmowskiego@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu w terminie do 15 grudnia 2017 roku.