Przedstawiamy koncepcję lokalizacji przejścia dla pieszych przez jezdnię południową ulicy Matyi i torowisko tramwajowe i związaną z tym zmianę organizacji ruchu: budowę sygnalizacji świetlnej, wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego. Z uwagi na natężenie ruchu pieszego w koncepcji przewidziano wyznaczenie przejścia dla pieszych o szerokości 8 m.

Prosimy o przesyłanie maili z uwagami i opiniami w terminie do 18 marca 2015 roku.