Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej dla osiedla Kiekrz i osiedla Psarskie w Poznaniu w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz opracowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dla wszystkich dróg publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych na w/w osiedlach

Przedstawiamy koncepcję rozwiązań komunikacyjnych związanych z zadaniem spółki Aquanet SA polegającym na budowie sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej na poznańskich osiedlach Kiekrz i Psarskie. Wraz z pracami Aquanet SA prowadzone będą roboty budowlane w zakresie przebudowy układu drogowego, w tym również budowy oświetlenia ulicznego, dróg rowerowych
a także regulacji stanów terenowo – prawnych, zagospodarowania pasów drogowych, strefowania uzbrojenia podziemnego. Koncepcja uwzględnia również rozwiązania w zakresie organizacji ruchu.
Na zlecenie ZDM projektant przygotował dwa warianty rozwiązań komunikacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z koncepcją oraz przygotowanym przez projektanta szczegółowym opisem zadania.
Serdecznie zapraszamy do przesyłania maili, uwag, wniosków, opinii na temat przedstawionej koncepcji w terminie do 26 czerwca 2015 roku.