Projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej i Literackiej to przedmiot rozpoczętych 26 listopada konsultacji społecznych. Przewiduje on wprowadzenie ronda oraz wymianę oznakowania pionowego i poziomego.

Poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie prędkości i uporządkowanie ruchu pojazdów to najważniejsze cele, które ma spełnić nowa organizacja ruchu u zbiegu ul. Koszalińskiej i Literackiej. Obecnie  jest to trójwlotowe skrzyżowanie typu „T” z pierwszeństwem przejazdu dla jadących ul. Koszalińską. Zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu zostanie ono zastąpione rondem. W związku z tym wymienione zostaną również znaki pionowe i poziome.

Na wlotach pojawią się wyspy rozdzielające pasy ruchu dla wjeżdżających i zjeżdżających z ronda. Wyspa od strony ul. Literackiej będzie jednocześnie pełnić rolę azylu dla pieszych. Opiniowana dokumentacja zakłada utrzymanie przejść dla pieszych w istniejących miejscach. Geometria skrzyżowania nie ulegnie zmianie. W jego centralnej części umieszczone zostanie rondo o średnicy 3 metrów, wykonane z prefabrykatów. Zewnętrzna średnica ronda wynosić będzie 22 metry. Szczegóły projektowanych zmian zostały zaprezentowane w załączonym materiale graficznym.

Projekt został zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Zainteresowane osoby mogą przesyłać dotyczące go uwagi, pytania i propozycje zmian pocztą elektroniczną, wysyłając email na adres rondo_literacka@zdm.poznan.pl lub dostarczając je na piśmie do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. Konsultacje społeczne potrwają do 10 grudnia br., a ich podsumowanie zostanie opublikowane w terminie do 10 stycznia 2019 roku.

Materiały do pobrania:

Projekt stałej organizacji ruchu - Koszalińska a Literacka (pdf, 670kb)