Od dnia 19 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich dotyczące wytyczenia buspasów na ul. Garbary, Mostowa, Droga Dębińska.

Projekt zakłada wytyczenie buspasów w następujących lokalizacjach:
1 na zachodniej jezdni ul. Garbary (w stronę Dębca) na odcinku od ul. Armii Poznań do skrzyżowania z ul. Strzelecką.
2. na ul. Mostowej, ma zaczynać się przed ul. Cegielskiego i kończyć na ul. Ewangelickiej.
3. na ul. Droga Dębińska. Rozpocznie się skrzyżowaniem z ul. Jordana. Autobusy będą mogły skorzystać z niego do skrzyżowania z ulicami Królowej Jadwigi i Krzywoustego.
Zgodnie z założeniem z nowego buspasu na Garbarach będą mogły skorzystać nie tylko autobusy. Będzie on dostępny również dla taksówek, służb komunalnych, rowerzystów, motocyklistów i samochodów, które przewożą minimum 3 osoby. Zostanie udostępniony także dla kierowców innych pojazdów, którzy będą skręcać w prawo na najbliższym skrzyżowaniu.

Buspas będzie pełnił także funkcję tzw. drogi życia, tak aby pojazdy służb ratunkowych (policja, pogotowie, straż pożarna czy miejska) mogły nim swobodnie - bez koniczności stania w korku, czy lawirowania pomiędzy samochodami- jak najszybciej przejechać by nieść pomoc.

W związku z tymi zmianami Zarząd Dróg Miejskich planuje także przeprojektować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej, i przesunąć przejście dla pieszych przez ul. Królowej Jadwigi. Planowane jest również nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Strzeleckiej.

Celem konsultacji jest zapoznanie zapoznanie wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami oraz poznanie opinii, uwag i sugestii mieszkańców w tym temacie. Omówienie z przedsiębiorcami lokalizacji kopert dla dostaw na ul. Garbary. Ważne jest pozyskanie społecznej akceptacji dla proponowanych zmian.
Podczas konsultacji będą rozważane i dyskutowane następujące problemy:
1. Lokalizacja kopert dla dostaw na ul. Garbary.
2. Rozwiązania komunikacyjne dotyczące buspasów - udostępnienie ich innym użytkownikom ruchu.
W ramach konsultacji:
- 19 kwietnia 2017 r. - planowane jest spotkanie warsztatowe z osobami zainteresowanymi zmianami na terenie objętym konsultacjami. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Poznania o godz. 17.00,
- 17 i 18 maja 2017 r. - przeprowadzony zostanie sondaż w punktach konsultacyjnych dotyczący planowanych zmian,
- 25 maja 2017 r.- spotkanie z mieszkańcami podsumowujące przeprowadzone konsultacje. Początek o godzinie 17.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17).

Szczegóły określi Zarząd Dróg Miejskich przed rozpoczęciem konsultacji.
Konsultacje społeczne potrwają od 19 kwietnia do 18 maja 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Informujemy, że już działa adres mailowy: buspasy@zdm.poznan.pl. Uwagi można przesyłać do 8 maja 2017 r.