Strefa uspokojonego ruchu na osiedlu Krzyżowniki – Smochowice.

Przedstawiamy projekt koncepcyjny strefy uspokojonego ruchu na osiedlu Krzyżowniki – Smochowice. Projekt powstał z inicjatywy Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice i został również sfinansowany ze środków, które znajdują się w dyspozycji rady. Dokumentacja projektowa została wykonana przez biuro projektowe Stadtraum Polska sp. z o.o.
Celem wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu na terenie osiedla jest poprawa bezpieczeństwa ruchu.
Projekt przewiduje etapowe realizowanie poszczególnych rozwiązań, między innymi przez budowę szykan drogowych, progów zwalniających i korektę oznakowania pionowego i poziomego. W pierwszym etapie zostanie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 i 20 km/h.
Kolejne etapy będą wprowadzane w kolejnych latach w zależności od posiadanych środków budżetowych oraz aktualnej sytuacji ruchowej.
Prosimy o przesyłanie maili z opiniami, uwagami, wnioskami w terminie do 17 września 2013 roku. Wszystkie opinie zostaną przekazane Radzie Osiedla Krzyżowniki – Smochowice.
Informujemy również, że informacje dotyczące projektu zostaną przesłane do wszystkich rad osiedli w Poznaniu.