Przebudowa ulicy ks. Posadzego

Przedstawiamy projekt, który polega na przebudowie istniejącego układu drogowego ulicy Ks. Posadzego na długości ok. 160m. W zakresie robót drogowych będzie realizowana jezdnia z kostki kamiennej, po stronie północnej
chodnik z płyt granitowych i kostki kamiennej, po stronie południowej umocnienie kostką kamienną na długości ok. 80 metrów od skrzyżowania z ulicą Lubrańskiego. Na pozostałej długości ulicy przewidziano założenie trawnika.
Po północnej stronie ulicy będzie też zlokalizowane słupy oświetleniowe.

Prosimy o przesyłanie maili z uwagami, wnioskami, opiniami w terminie do 29 maja 2013 roku.