Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Cześnikowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do wysokości posesji nr 45. Inwestycja obejmuje wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, wymianę oświetlenia, uzupełnienie odwodnienia, wykonanie zieleni ulicznej.
W ulicy zaprojektowano 4 progi zwalniających typu płytowego. Na ulicy Cześnikowskiej zostanie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h bez wyznaczania pierwszeństwa na skrzyżowaniach (za wyjątkiem wlotu ul. Kanclerskiej, który pozostanie podporządkowany względem ul. Cześnikowskiej). Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podstolińskiej ul. Cześnikowska pozostanie dwukierunkowa, na pozostałym odcinku tj. do skrzyżowania z ul. Podkomorską będzie jak dotychczas jednokierunkowa w kierunku do ul. Podkomorskiej z projektowanym dopuszczeniem ruchu rowerowego również w kierunku przeciwnym (bez wyznaczania tzw. „kontrapasa”). Istniejące oznakowanie pionowe i poziome zostanie odpowiednio uzupełnione.

Zapraszamy do przesyłania uwag, opinii dotyczących zaprezentowanej inwestycji drogowej w terminie do 13 listopada 2015 roku.