Drugi etap konsultacji społecznych przebudowy ul. Umultowskiej poświęcony jest konkretnym rozwiązaniom projektowym, które miałyby zostać uwzględnione w dokumentacji koncepcyjnej. 12 lutego br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 przy ul. Umultowskiej 114 w Poznaniu odbyły się warsztaty dla mieszkańców, które zostały zorganizowane w formie planowania partycypacyjnego. Zadaniem uczestników spotkania było zaprojektowanie przedmiotowego odcinka ul. Umultowskiej z wykorzystaniem papierowej planszy i kartonowych elementów zagospodarowania pasa drogowego. Powstałe w ten sposób projekty zostaną przeanalizowane przez projektantów i wykorzystane do opracowania dwuwariantowej koncepcji budowy ul. Umultowskiej.

Wszystkie osoby, które nie mogły uczestniczyć we wspomnianych wyżej warsztatach mogą podzielić się pomysłami na zagospodarowanie ul. Umultowskiej wysyłając wiadomość email na adres umultowska2019@zdm.poznan.pl w terminie do 28 lutego br.

Z uwagi na charakter II etapu konsultacji społecznych, w którym zbierane są propozycje konkretnych rozwiązań projektowych, prosimy o przesyłanie wiadomości zawierających możliwie precyzyjny opis sugerowanego rozwiązania i miejsca, w którym miałoby ono być zastosowane (np. "Esowanie jezdni pomiędzy ul. Lisowskiego a Szweykowskiego" lub "Objęcie projektowanego całego projektowanego odcinka strefą zamieszkania", itp.).