Przedmiotem I etapu konsultacji społecznych jest stworzenie podstawowych założeń do wariantowej koncepcji przebudowy ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej.

Konsultacje obejmują trzy spacery badawcze z udziałem mieszkańców, które odbędą się 5, 7 i 12 czerwca br. o godzinie 17:30. Ich celem jest zidentyfikowanie problemów i poznanie oczekiwań mieszkańców wobec planów budowy ul. Umultowskiej. Na spotkania obowiązywały wcześniejsze zapisy.

Zainteresowane osoby mogą również przesyłać swoje spostrzeżenia na adres poczty elektronicznej umultowska2018@zdm.poznan.pl w terminie do 25 czerwca br.

Wynik I etapu konsultacji społecznych stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia prac nad wariantową koncepcją przebudowy ul. Umultowskiej na wskazanym wyżej odcinku. Koncepcja ta będzie przedmiotem kolejnego etapu konsultacji społecznych.

W budżecie Miasta Poznania i Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone zostały pieniądze na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Umultowskiej (rok 2018 – 50 tys. zł, rok 2019 – 150 tys. zł). Na dzień dzisiejszy nie zapadły żadne decyzje odnośnie charakteru ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej.

25 kwietnia 2018 r. Zarząd Dróg Miejskich zorganizował wraz z Gabinetem Prezydenta Miasta Poznania spotkanie z Radą Osiedla Umultowo. Podczas spotkania rozmawiano o tym jakiej ulicy Umultowskiej oczekują mieszkańcy. W związku z obawami o wzrost natężenia ruchu zaproponowano, już na etapie wstępnych rozmów, by odrzucić rozwiązania prowadzące do budowy ulicy o charakterze tranzytowym.

Podsumowanie I etapu opiniowania zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM do 25 lipca br.