Promenada Winiary to robocza nazwa nowego rozwiązania komunikacyjnego w tym rejonie Poznania.

W ramach środków pochodzących z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) została opracowana koncepcja dla wybudowania ścieżki rowerowej (i ciągu pieszo rowerowego) zaczynająca się na ulicy Piątkowskiej i prowadząca dalej po drodze wewnętrznej biegnącej obok tej ulicy oraz w pasie na którym obecnie nie ma ani drogi ani chodnika aż do ulicy św. Leonarda. To pierwszy etap projektu pn. „Ścieżka rowerowa - projekt koncepcyjny wraz z projektem budowlanym, wykonawczym oraz kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi”.

Początek ma znajdować się na skrzyżowaniu ulicy Trójpole z Piątkowską, gdzie zaplanowano przejazdy dla rowerzystów na wlocie ul. Trójpole oraz południowym Piątkowskiej. Będzie tam nowe oznakowanie. Dalej w kierunku południowym (po zachodniej stronie ulicy Piątkowskiej) do zjazdu na drogę wewnętrzną zaprojektowano powstanie ciągu pieszo rowerowego o szerokości trzech metrów z półmetrową opaską od strony jezdni.

Następnie droga rowerowa zostaje wydzielona z istniejącej jezdni drogi wewnętrznej. Zmieni się jednak jej nawierzchnia. Zamiast betonowej kostki EKO rowerzyści będą korzystać z nawierzchni asfaltowej o szerokości dwóch metrów. Droga rowerowa zostanie również wyniesiona nad jezdnię na wysokość od 2 do 4 centymetrów ze spadkiem poprzecznym w kierunku terenów zielonych i torów tramwajowych. Na tym odcinku znajduje się również przestrzeń dla pieszych. Piesi, tak jak obecnie, będą poruszać się po części jezdni wykonanej z kostki betonowej zwykłej o szerokości ok. 1,5 m po wschodniej stronie drogi. Na przejazd pojazdów pozostanie ok. 4,50 m (3,0 m kostki EKO plus 1,5 m zwykłej kostki przeznaczonej również do ruchu pieszego).

Pomiędzy drogą wewnętrzną a Alejami Solidarności droga rowerowa została zaprojektowana po wschodniej stronie przy istniejącym ogrodzeniu z zachowaniem skrajni pół metra od ogrodzenia. Pomiędzy drogą a torowiskiem przewidziano miejsce na chodnik. Zostanie ustawiona wiata przystankowa w odległości 1,5 m od peronu oraz 0,2 - 0,4 m od drogi rowerowej.

Następnie drogę rowerową przeprowadza się przez Aleje Solidarności po wschodniej stronie torów. Na odcinku od Alei Solidarności do ul. św. Leonarda została wytyczona wzdłuż torów tramwajowych. Jej szerokość wynosi tu 2,5 m a odległość od osi torów 3,95 m. Wzdłuż ul. św. Leonarda droga rowerowa będzie przebiegać pomiędzy istniejącym chodnikiem a peronem tramwajowym.

Łączna długość trasy wynosi około 650 metrów.

Należy jednak podkreślić, że realizacja projektu będzie możliwa po uregulowaniu własności gruntów na odcinku pomiędzy Al. Solidarności a ul. św. Leonarda.

Maile z uwagami, opiniami prosimy przesyłać do 8 maja 2017 roku.