Szanowni Państwo,
przedstawiamy projekt, którego przedmiotem jest projekt remontu ul. Tarczowej wraz
z odwodnieniem i oświetleniem drogowym.
W ramach opracowania projektuje się remont jezdni drogi gminnej nr 275 (ul. Tarczowa), wraz ze skrzyżowaniami z drogą gminną nr 324 (ul. Zwrotnicza) i drogą gminną nr 166 (ul. Obrzeże), remont zjazdów indywidualnych oraz obustronnych chodników o nawierzchni rozbieralnej
z betonowej kostki brukowej.
Odwodnienie odbywać będzie się za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej
i przykanalików do miejsca zrzutu – istniejącej kanalizacji w ul. Góreckiej.
Na całym odcinku remontowanej drogi zaprojektowano nowe oświetlenie drogowe.


Przyjęte parametry projektowe – ul. Tarczowa:
• Klasa techniczna drogi D
• Prędkość projektowa Vp = 30 km/h
• Ilość pasów ruchu 2 pasy ruchu
• Szerokość jezdni 5,0m
• Pochylenie poprzeczne 2%
• Szerokość chodników 1,5m
• Kategoria ruchu KR 3
• Długość projektowanego odcinka 368 m.

W projekcie założono rozbiórkę istniejącej nawierzchni na całym odcinku remontowanej drogi. W ciągu ul. Tarczowej i ul. Zwrotniczej zaprojektowano jezdnię bitumiczną o szerokości 5 m, pomiędzy krawężnikami betonowymi ulicznymi 15 x 30 cm oraz ściek przykrawężnikowy 2 x 0,2 m. Po obu stronach jezdni zlokalizowano chodnik o nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej o szerokości 1,5 m. Ponadto, zaprojektowano próg zwalniający
z wyznaczonym przejściem dla pieszych (w km 0+173,69).
Na odcinku ul. Obrzeże przewidziano jezdnię o szerokości 5,5 m pomiędzy krawężnikami betonowymi ulicznymi 15 x 30cm oraz ściek przykrawężnikowy 2 x 0,2 m. Na odcinku projektowanego przejścia dla pieszych zlokalizowano chodnik o szerokości 2 m (po lewej stronie jezdni) i szerokości 1,5 m (po prawej stronie jezdni).
Do każdej posesji w obrębie pasa drogowego zaprojektowano zjazdy indywidualne
o szerokości dostosowanej do istniejących bram. Do działek nie posiadających bram zaprojektowano zjazdy o szerokości 4,0 m.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania maili z uwagami, opiniami i wnioskami dotyczącymi przedstawionego projektu w terminie do 25 września 2015 roku.