Celem wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu jest zwiększenie komfortu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa, wyeliminowanie tranzytu samochodowego przez centrum miasta, uwolnienie chodników od parkujących samochodów - zwiększenie przestrzeni dla pieszych. To również ograniczenie hałasu oraz emisji spalin tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców Poznania.

Strefy uspokojonego ruchu funkcjonują już w centrach wielu polskich i europejskich miast, najczęściej w dzielnicach pełnych zabytków architektury, w których ulice są wąskie i występuje wiele skrzyżowań.
W Poznaniu została już zrealizowana strefa Tempo 30 na ulicach Święty Marcin, na odcinku od alei Niepodległości do Alei Marcinkowskiego, Ratajczaka na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy 27 Grudnia oraz plac Wolności. Trwają przygotowania do realizacji wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku (obszar II).

W ramach konsultacji:
- 5 kwietnia 2017 r. - spotkanie warsztatowe z osobami zainteresowanymi zmianami na terenie objętym konsultacjami. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 o godz. 17.00,
- 26 - 28 kwietnia 2017 r. - przeprowadzony zostanie sondaż w punktach konsultacyjnych dotyczący planowanych zmian,
- 23 maja 2017 r.  - spotkanie z mieszkańcami podsumowujące przeprowadzone konsultacje w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, godz. 17.00.

Informujemy również, że uruchomiony został dedykowany adres poczty elektronicznej: zdmstrefa30@zdm.poznan.pl

Na uwagi czekamy do 23 kwietnia 2017 roku.