Przedmiotem konsultacji będzie tworzona przez Zarząd Dróg Miejskich koncepcja rozwiązań poprawiających warunki jazdy dla rowerzystów poruszających się po terenie Winograd. Wraz z projektem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 „Rowerowe Winogrady” ma ona uspójnić sieć infrastruktury rowerowej i połączyć istniejące szlaki w ulicach: Winogrady, Murawa, Szelągowska, Naramowicka, Aleje Solidarności, Księcia Mieszka I i Winogrady.
Koncepcja obejmuje odcinek ulicy Murawa od ul. Winogrady do Ronda Solidarności, oraz całą ulicę Słowiańską, od ul. Księcia Mieszka I do skrzyżowania z Szelągowską i Naramowicką.
Na ul. Murawa zaprojektowano pasy rowerowe o szerokości 1,5 – 1,8 m. Na przedmiotowym odcinku ul. Murawa ma ponadnormatywną szerokość, dlatego wyznaczenie pasów rowerowych optycznie zawęzi jezdnię i podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na skrzyżowaniu z ul. Słowiańską zaprojektowano śluzy rowerowe, aby ułatwić rowerzystom manewr skrętu w lewo. Przed skrzyżowaniami z ul. Winogrady i Rondem Solidarności pasy rowerowe zostaną wyprowadzone poza jezdnię jako jednokierunkowe drogi rowerowe.
Na ul. Słowiańskiej zaprojektowano pasy rowerowe. Z uwagi na duże natężenie ruchu na tej ulicy oraz ograniczoną przestrzeń dostępną w jezdni, zdecydowano się na minimalną ingerencję w strukturę pasów ruchu ogólnego oraz w programy sygnalizacji świetlnych, co uzyskano wprowadzając w okolicach skrzyżowań oznakowanie P-27, tzw. „sierżanty rowerowe”, zamiast pasów rowerowych. W koncepcji ujęta została również korekta na skrzyżowaniu z ul. Szelągowską, gdzie zaprojektowano łączniki rowerowe oraz połączenie projektowanego pasa rowerowego z istniejącą infrastrukturą rowerową wzdłuż ul. Mieszka I.

Prosimy o Państwa uwagi i spostrzeżenia do projektu. Na uwagi czekamy do wtorku, 18 kwietnia 2017 roku.