Przedstawiamy wizualizację obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągu ulicy Krzywoustego. Pierwsze wizualizacje przedstawiają obiekt nad ulicami Chartowo i Żegrze. Obiekt o długości całkowitej 93, 58 m będzie składał się z dwóch wiaduktów: WD – 1 i WD - 2. Szerokość pojedynczego pomostu wynosić będzie 20, 32 m. Szerokość całkowita dwóch wiaduktów wyniesie 49 m. Na każdym wiadukcie, tak jak obecnie, będą cztery pasy ruchu. Na obiekcie powstanie nowe oświetlenie drogowe i ciąg pieszo-rowerowy. Wiadukt WD- 1 służyć będzie do przeprowadzenia ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego ulicą B. Krzywoustego nad ulicą Chartowo i Żegrze w kierunku od autostrady A2 do ronda Rataje. Po wiadukcie WD- 2 poprowadzony zostanie ruchu samochodowy, pieszy i rowerowy w kierunku od ronda Rataje do autostrady A2.
Kolejne wizualizacje przedstawiają obiekt nad ulicą Inflancką. Obiekt mostowy o długości 552, 25 m składać się będzie z dwóch wiaduktów WD-1 i WD -2. Po wiadukcie WD – 1 poprowadzony zostanie ruch samochodowy, pieszy i rowerowy nad ulicą Inflancką w kierunku od autostrady A2 do ronda Rataje. Bliźniaczy wiadukt WD – 2 poprowadzi ruch w kierunku od ronda Rataje do autostrady A2. Na wiaduktach, tak jak obecnie będą trzy pasy ruchu, każdy o szerokości 3, 5 m. Podobnie jak na obiekcie mostowym nad ulicami Chartowo i Żegrze tak i tu powstanie nowe oświetlenie drogowe i ciąg pieszo-rowerowy. Ze względu na ochronę akustyczną przeźroczyste ekrany o wysokości 4,5 m zamontowane zostaną po stronie osiedla Oświecenia.
Na całej „Trasie Katowickiej” od estakady do wiaduktu Franowo planowane jest wydzielenie jednego pasa ruchu w każdą stronę dla komunikacji zbiorowej.
Informujemy również, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania zostały uwzględnione zapisy umożliwiające realizację inwestycji w latach 2014 – 2019.
Opinie w sprawie planowanej inwestycji drogowej przesyłać można do dnia 10 kwietnia 2014 r.