Zintegrowane Centrum Komunikacyjne – Poznań Główny

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przedstawiający rozwiązania odnośnie planowanego układu komunikacyjnego w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie „Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Poznań Główny”:
- hali dworca PKP oraz autobusowego,
- galerii handlowej,
- dostosowanie układu komunikacyjnego.
Jednostką opracowującą dokumentację projektową jest TEBODIN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, adres do korespondencji: ul. arcybiskupa Antoniego Baraniaka 88 B, 61 – 131 Poznań.
Celem opracowania jest przygotowanie materiałów ukazujących rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe układu drogowego związane z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Poznań Główny (ZCK) zlokalizowanego nad torami kolejowymi wraz z centrum handlowym zlokalizowanym na tyłach ZCK (po wschodniej stronie istniejącego dworca kolejowego). W związku z budową ZCK wraz z centrum handlowym zmieni się układ komunikacyjny w jego obrębie w ramach którego zakłada się:
• przebudowę sieci ulic w rejonie: mostu Dworcowego, ul. Stanisława Matyi, ul. Towarowej, ul. Składowej, ul. Przemysłowej, ul. ks. Jakuba Wujka,
• przebudowę torowiska tramwajowego,
• budowę nowych ulic łączących istniejącą sieć drogową z nowym Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym: przedłużenie ul. Towarowej, ul. ks. Jakuba Wujka, ul. Składowej oraz budowę ulicy wzdłuż galerii handlowej.

Teren objęty inwestycją, położony jest w mieście Poznaniu, obręb Wilda i Poznań. Teren obejmuje w większości działki będące własnością Miasta Poznania i Polskich Kolei Państwowych (PKP).
Lokalizację inwestycji przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym oraz planie sytuacyjnym.

Prosimy o uwagi, opinie, wnioski dotyczące projektu w terminie do 16 sierpnia 2012 roku. Wszystkie maile zostaną przekazane przez Zarząd Dróg Miejskich projektantom.