Propozycja budowy dojścia do przystanku tramwajowego przy ulicy Warszawskiej

W związku z krytycznymi uwagami dotyczącymi niedostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych przejścia podziemnego pod ul. Warszawską stanowiącego dojście do peronu przystanku tramwajowego w rejonie zajezdni autobusowej przy ul. Pustej przedstawiamy dwie propozycje:
1) budowa przejścia dla pieszych na sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Mogileńskiej i budowa chodnika wzdłuż torowiska, po jego północnej stronie,
2) budowa przejścia przez torowisko na sygnalizacji świetlnej na wysokości istniejącego przystanku tramwajowego.

Prosimy o przesyłanie maili z uwagami, propozycjami, opiniami w terminie do 31 maja 2013 roku.