Przedstawiamy projekt rozbudowy ulicy Bożeny i ulicy Pustej na odcinku od ulicy Mogileńskiej do ulicy Bożeny. Projekt przewiduje między innymi budowę jezdni, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, progów zwalniających. Plan przewiduje również budowę chodnika po stronie posesji (strona południowa na ulicy Bożeny i północna na fragmencie ulicy Pustej).
Przypominamy, że w ulicach objętych strefą 30 nie ma konieczności budowy dróg rowerowych.
Prosimy o przysyłanie uwag, wniosków, propozycji. Wszystkie są cenne i ważne. Pragniemy ewentualne wątpliwości, propozycje wyjaśnić na etapie projektowania.
Prosimy przesyłać maile w terminie do 24 lutego 2012 roku.


Załącznik: