Strefa 30 stosowana jest często w zabytkowych częściach miast, gdzie ulice są wąskie, ruch jest duży, a przejazdy tranzytowe powinny być eliminowane. Dlatego też w obszarach centralnych największych europejskich metropolii od wielu lat powstają strefy uspokojonego ruchu, zapewniające większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu oraz lepszy komfort życia mieszkańcom. W Poznania „strefa 30” zaczęła funkcjonować 1 lipca 2013 roku. Poznań był jednym z pierwszych polskich miast, które wprowadziło strefę 30 w ścisłym centrum, w zabudowie z XIX/XX wieku. Istotną jednak nowością, w przypadku Poznania, było równoczesne wprowadzanie na niektórych ulicach zmian ich zagospodarowania, polegających między innymi na zawężeniu wlotów ulic na skrzyżowaniach, wprowadzeniu miejsc odpoczynkowych dla pieszych oraz znacznej liczby kontrapasów dla ruchu rowerowego. Dwa skrzyżowania w obrębie strefy 30 zostały wyniesione: skrzyżowania ulicy Działyńskich z ulicami Nowowiejskiego i Libelta. Zostało wyniesione również nowe przejście dla pieszych przez ulicę 3 Maja przy skrzyżowaniu z placem Wolności. Obecnie strefa 30 w centrum Poznania obejmuje obszar między ulicami: Solną, Alejami Marcinkowskiego, Święty Marcin i aleją Niepodległości. Projekt koncepcyjny jest kontynuacją rozszerzania strefy ruchu uspokojonego w centrum Poznania. Zarząd Dróg Miejskich zlecił przygotowanie projektu koncepcyjnego na dwa kolejne podobszary, które stanowią bezpośrednie rozszerzenie funkcjonującej od 2013 roku „strefy 30” w obszarze objętym ulicami: Solną, aleją Niepodległości, Święty Marcin, Alejami Marcinkowskiego.
Koncepcja obejmuje podobszary II i III:
II objęty ulicami: Solna, Wolnica, Małe Gabary, Garbary, Zielona, Podgórna, Aleje Marcinkowskiego
III objęty ulicami: Ratajczaka, Święty Marcin, Aleje Marcinkowskiego, Podgórna, Zielona, Garbary, Królowej Jadwigi. Oba obszary zostały uwzględnione we wspólnym projekcie. Koncepcja obejmuje obszar dawnego, średniowiecznego Poznania i równie starej, dawnej osady Rybaki. Na tym obszarze znaczna część ulic objęta jest już „strefą” 30 lub „strefą zamieszkania”. Przedstawiony projekt ma na celu wprowadzenie ograniczenia prędkości na tych ulicach, które strefą 30 nie były jeszcze objęte oraz poprawienie warunków ruchu pieszego i rowerowego. Pomimo iż ruch pieszy i rowerowy oraz transport zbiorowy powinny mieć na tym terenie funkcję dominującą to jednak istotny jest również indywidualny ruch samochodowy z uwagi na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców oraz dostęp do ważnych obiektów o znaczeniu ponadlokalnym jak Urząd Miasta Poznania, placówki służby zdrowia, hotele itp. Wszystko to powoduje konieczność wypracowania optymalnych rozwiązań komunikacyjnych. Ulice objęte projektem w chwili obecnej pełnią już częściowo inne funkcje niż transportowe. W pasach drogowych mogą funkcjonować np. ogródki gastronomiczne, a także inne, ciekawe formy aktywności kulturalnej, czego dobrym przykładem jest kino plenerowe na Rybakach. Koncepcję przygotowało Biuro Inżynierii Transportu z Poznania.
Strefa ruchu uspokojonego to:
• większe bezpieczeństwo pieszych w obszarze uspokojonego ruchu
• ułatwienia dla rowerzystów
• zmniejszenie poziomu hałasu
• poprawa funkcjonalności infrastruktury miejskiej
• zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dzięki ograniczeniu dopuszczalnej prędkości oraz wprowadzenie elementów zagospodarowania ulic wymuszających respektowanie zasad obowiązujących w strefie
Wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego to nie tylko zmiany w organizacji ruchu. To również element rewitalizacji ulic, tak aby centrum Poznania było bezpieczniejsze, ładniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom i gościom. Zwracamy się do mieszkańców, szerokiego grona Internautów z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z projektem i wyrażenie swoich opinii zarówno pod względem transportowym jak również pod względem rekreacyjnych i kulturowych funkcji ulic objętych projektem.
Zapraszamy do przesyłania maili dotyczących zaproponowanej koncepcji w terminie do 13 czerwca 2014 r. Zobacz koncepcję

ZDM Prezentacja Strefa 30 - strefa ruchu uspokojonego podobszar II i III.pps

Projekt koncepcyjny A

Projekt koncepcyjny B

Projekt koncepcyjny C

Projekt koncepcyjny D