Zarząd Dróg Miejskiej przedstawia projekt organizacji ruchu na ulicy Wrocławskiej i ulicach przyległych. Zostanie wprowadzony zakaz ruchu (znak B-1).
Zakaz ruchu nie będzie dotyczyć:

 • dostaw w godzinach od 6.00 do 11.00,
 • rowerów,
 • pojazdów na warunkach określonych przez ZDM (mieszkańców i najemców).
 • Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu zostało zaplanowane od 1 maja 2012 roku. Ulica Wrocławska i ulice przyległe (między innymi ulice: Świętosławska i Gołębia) oznakowane zostaną jako „strefa zamieszkania” - znakiem D-40 (znak ten dotyczyć będzie pojazdów upoważnionych do wjazdu), co oznacza całkowity zakaz postoju za wyjątkiem zatrzymania na czas dostaw.
  W związku z wprowadzeniem zakazu ruchu wszyscy mieszkańcy ulicy Wrocławskiej i ulic przyległych oraz najemcy, którzy chcą korzystać z samochodów w celu dojazdu na teren posesji muszą posiadać od 1 maja 2012 roku zgodę na wjazd wydawaną przez Zarząd Dróg Miejskich. Dopuszczony będzie bez ograniczeń dojazd na teren posesji przy ul. Wrocławskiej 25a, na której funkcjonuje prywatny parking samochodowy. Wjazd na parking i wyjazd z parkingu będzie możliwy tylko przez ul. Jaskółczą.
  Dojazd na teren ulicy Wrocławskiej i ulic przyległych, w tym między innymi do ulicy Świętosławskiej, dla dostawców i pojazdów upoważnionych będzie możliwy od ulicy Szkolnej przez ulicę Gołębią oraz od placu Kolegiackiego przez ulicę Kozią. Ulicą Jaskółczą będzie można dojechać tylko na teren posesji położonych przy ulicy Wrocławskiej nr 20, 25 i 25a.

  Przypominamy:
  Zaplanowano, że ulica Wrocławska i ulice przyległe zostaną zamknięte dla ruchu samochodowego od 1 maja 2012 roku. Prace nad wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu rozpoczną się w ostatnich dniach kwietnia bieżącego roku co oznacza, że jeszcze przed 1 maja może być wprowadzony całkowity zakaz parkowania w tym rejonie.

  Prosimy o przesyłanie uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu w terminie do 26 kwietnia 2012 roku.

  Załącznik: