Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg (szczegóły TUTAJ), który wyłoni wykonawcę jej przebudowy.

- Ten odcinek ul. Jarochowskiego, biegnący na skraju parku Kasprowicza, jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. Dzięki niej zyska nie tylko nowy wygląd i jakość. Za sprawą  planowanych zmian w organizacji ruchu w tym rejonie będzie bardziej bezpiecznie zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ruch na tym odcinku ul. Jarochowskiego będzie po przebudowie uspokojony poprzez eliminację przejazdów tranzytowych, wprowadzenie strefy tempo 30 oraz dwa wyniesione, spowalniające skrzyżowania z ul. Limanowskiego i Szczanieckiej. W związku z tymi zmianami zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna w rejonie ul. Limanowskiego. Uporządkowane zostaną również miejsca parkingowe, co uniemożliwi rozjeżdżanie przez auta przyulicznej zieleni, która będzie zagospodarowana na nowo. Powstaną zatoki parkingowe, a ulica i chodniki uzyskają nową nawierzchnię. Wymienione zostaną krawężniki i oświetlenie.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na przeprowadzenie wszystkich robót będzie miał maksymalnie 150 dni od podpisania umowy. Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 15 maja.