Zakres inwestycji obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Nowowołkowyską do torów tramwajowych.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Rataje – Łacina część B w Poznaniu zaprojektowano:
 po stronie prawej (wschodniej) jezdni chodnik o szerokości 3,0 do 5,0 m oraz dwukierunkową ścieżką rowerową szerokości 2,5 m,
 po stronie lewej (od strony osiedla mieszkaniowego) chodnik o szerokości 2,0 m,
 oświetlenie uliczne na całym odcinku.

W przedstawionej koncepcji rozbudowy ul. Katowickiej zachowano istniejące drzewa wzdłuż ulicy Katowickiej od skrzyżowania ulicy Nowowołkowyskiej z ulicą Katowicką do ulicy Zabrzańskiej.
W celu zapewnienia płynności jazdy rowerzystów po projektowanych ścieżkach rowerowych na skrzyżowaniu ulicy Nowowołkowyskiej z Katowicką zaznaczono przejazd dla rowerzystów.
Prosimy o przesyłanie maili z uwagami, opiniami, wnioskami w terminie do 29 maja 2013 roku.