Szanowni Internauci,
przedstawiamy koncepcję remontu jezdni i chodników oraz przebudowy miejsc postojowych i oświetlenia ulicy Staszica na odcinku od ulicy Szamarzewskiego do ulicy Dąbrowskiego. Tym razem przedstawiamy trzy wersje koncepcji. Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi, wybór Państwa zdaniem najlepszej, przesyłanie uwag, pytań, wniosków, dzielenie się wątpliwościami.
Czekamy do 27 sierpnia 2010 roku.


Załączniki: