Przedstawiamy koncepcję przebudowy ulicy Folwarcznej. Zaproponowane rozwiązanie drogowe mają na celu umożliwienie uruchomienia linii autobusowej, która ułatwi mieszkańcom dotarcie do pętli tramwajowej.
Początek projektowanej trasy stanowi połączenie z ulicą Szwajcarską. Na wysokości przystanków tramwajowych zlokalizowane zostały przystanki autobusowe komunikacji miejskiej, zaprojektowano chodnik wraz z jego przedłużeniem w kierunku centrum handlowego M1.
Na połączeniu drogi łączącej ulicę Szwajcarską z ulicą Folwarczną zaprojektowane zostało skrzyżowanie z priorytetem przejazdu dla relacji Szwajcarska - Folwarczna (w kierunku ul. Piwnej).
Na dalszym odcinku ulicy po stronie południowej zaprojektowano chodnik, natomiast po stronie północnej dwukierunkową ścieżkę rowerową.
W koncepcji na połączeniu ulic Folwarcznej i Stalowej oraz ulic Piwnej, Stalowej, Kobylepole zaprojektowano skrzyżowanie z ruchem okrężnym (małe rondo).
Na odcinku pomiędzy przejazdem kolejowym, a projektowanym rondem przewidziano przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. Pomiędzy istniejącą ulicą Folwarczną, a nowo projektowanym odcinkiem przewidziano połączenie dla pieszych i rowerzystów w postaci ciągu pieszo-rowerowego z przejazdem przez bocznicę kolejową. W celu zniwelowania różnicy wysokościowej (bocznica znajduje się w wykopie) połączenie ma charakter pochylni.
Na dalszym odcinku projektowanej trasy (za rondem) w ciągu ulicy Stalowej droga przebiega wzdłuż istniejącej bocznicy kolejowej (przewidzianej do likwidacji). Droga na tym odcinku została zaprojektowana z uwzględnieniem chodnika po stronie południowej oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej po stronie północnej. Na odcinku od ronda do zjazdu na teren szkoły po stronie północnej dodatkowo za ścieżką rowerową zaprojektowano chodnik.
Istniejące. skrzyżowanie ulic Piwnej, Stalowej oraz Kobylepole zostało przeprojektowane na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (małe rondo). Przy rondzie zaprojektowane zostały chodniki i ścieżki rowerowe.

Zapraszamy do przesyłania maili z uwagami i opiniami dotyczącymi zaproponowanej koncepcji w terminie do 7 września 2014 roku.