Szanowni Internauci,
prezentujemy projekt przebudowy ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Zeylanda do ulicy Polskiej. W prezentowanym obecnie projekcie zostały uwzględnione wnioski mieszkańców dotyczące wyznaczenia miejsc postojowych. Niestety, z uwagi na bardzo wąski pas drogowy nie wszystkie postulowane lokalizacje miejsc postojowych mogą zostać zrealizowane.


Załączniki: