Szanowni Państwo,
pragniemy przedstawić kolejny projekt drogowy. Tym razem jest to koncepcja projektowa dla budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań-Kluczbork w ciągu ulicy Starołęckiej na odcinku od ulicy Fortecznej do ulicy Św. Antoniego w Poznaniu.
Prezentowana koncepcja budowy wiaduktu w ciągu ulicy Starołęckiej nad torami kolejowymi jak i projekt budowlany zawiera:
- budowę wiaduktu drogowego,
- zachowanie geometrii istniejącej pętli tramwajowej przy ulicy Starołęckiej,
- bezkolizyjny ruch pieszy pomiędzy pętlą autobusową, pętlą tramwajową i peronami dworca kolejowego z dowiązaniem do istniejącego przejścia podziemnego,
- rozbudowa skrzyżowania ulicy Starołęckiej z ulicami Forteczną i św. Antoniego,
- dla przekroju ulicy Starołęckiej jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, ścieżka rowerowa i co najmniej jednostronny chodnik,
- dla przekroju projektowanego wiaduktu - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, ścieżka rowerowa i co najmniej jednostronny chodnik,
- oświetlenie uliczne,
- odwodnienie,
- zapewnienie obsługi komunikacyjnej przyległego terenu obecnie obsługiwanego z ww. odcinka ulicy Starołęckiej, tzn. ulice: Forteczna, Książęca Orląt, św. Antoniego, pętla autobusowa, dworzec kolejowy (w zakresie koniecznych robót budowlanych, organizacji ruchu, budowy sygnalizacji świetlnych),
- przebudowę niezbędnego uzbrojenia podziemnego,
- lokalizację – w przyszłości - park & ride.

Prosimy o maile z uwagami, wnioskami. Pragniemy wyjaśnić wszelkie wątpliwości na etapie przygotowywania projektu. Dlatego wszystkie opinie są dla nas ważne.
Maile prosimy przesyłać do 5 grudnia 2012 roku.