Połączenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Dolna Wilda z ul. Królowej Jadwigi to projekt uwzględniony w Programie Rowerowym Miasta Poznania. Jest to część trasy radialnej, która docelowo ma połączyć osiedla Zielony Dębiec i Umultowo, czyli południe i północ Poznania.
 
Koncepcja obejmuje między innymi budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów od skrzyżowania ul. Dolna Wilda i Św. Jerzego do skrzyżowania ul. Górna Wilda i Królowej Jadwigi. Podkreślić należy, że realizacja zadania oznacza korzyści również dla pieszych i kierowców – na odcinku objętym koncepcją wybudowany zostanie nowy chodnik, oddzielony od drogi rowerowej krawężnikiem i wyznaczone będą nowe miejsca parkingowe, dzięki czemu ich obecna liczba nie ulegnie zmianie.
 
Rowerzyści zyskają dogodne połączenie z obiektami sportowymi położonymi w rejonie ulic Olimpijskiej i Chwiałkowskiego oraz terenami rekreacyjnymi w Parku Jana Pawła II i Lesie Dębińskim. Wyprowadzenie rowerów poza jezdnię i odseparowanie ich od chodnika zwiększy ponadto bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Opis projektowanych rozwiązań.
 
Projektowana droga rowerowa będzie miała od 2 do 2,5m szerokości i będzie biegnąć równolegle do chodnika, od którego oddzieli ją krawężnik trapezowy - takie rozwiązanie umożliwia obniżenie poziomu drogi rowerowej w stosunku do chodnika. Droga rowerowa powstanie częściowo w miejscu istniejącego chodnika, a na fragmencie zajmie też obecny pas do skrętu w prawo w ul. Czajczą. Na skrzyżowaniu ul. Dolna Wilda i Górna Wilda droga rowerowa poprowadzona będzie po wschodniej stronie istniejącego przejścia dla pieszych i dalej ul. Górna Wilda w kierunku ul. Królowej Jadwigi. Koncepcja przewiduje wykonanie drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej i budowę chodnika z kostki brukowej.
 
Miejsca postojowe dla samochodów w formie zatok zaprojektowane zostały zarówno po zachodniej, jak i wschodniej stronie ul. Dolna Wilda. Dodatkowo przewidziano skrócenie postoju taksówek przy skrzyżowaniu ulic Dolna i Górna Wilda i przeznaczenie pozostałej części na ogólnodostępny pas postojowy, do którego dobudowany zostanie chodnik ułatwiający pasażerom aut wsiadanie i wysiadanie.
Poniżej prezentujemy plan sytuacyjny ilustrujący przebieg projektowanej drogi. Wszelkie uwagi, pytania i propozycje zmian można przesyłać do ZDM pocztą elektroniczną na adres rower_dolnawilda@zdm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. Pisemne sugestie do zaprezentowanej koncepcji można również dostarczyć do ZDM osobiście. Konsultacje społeczne potrwają do 8 lutego 2018 roku.
 


Do pobrania: