Budowa przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego na ulicy Gwarnej w Poznaniu
Prezentujemy projekt koncepcyjny pierwszego w Poznaniu tzw. przystanku wiedeńskiego. Przystanek powstaje w celu ułatwienia pasażerom wejścia do pojazdów komunikacji zbiorowej. Istotne są również kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa. Jezdnia zostaje podniesiona do poziomu chodnika, zatem samochody zmuszone są zwolnić przed przystankiem.
W projekcie koncepcyjnym została uwzględniona jezdnia o szerokości 3, 25 m, wyniesiona na wysokość 22 cm powyżej główki szyny tramwajowej. Wjazd i zjazd na wyniesioną jezdnię będzie się odbywał po rampie długości 3,7 m i pochyleniu podłużnym 6%. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej, granitowej, promieniowanej, o wymiarach 16 x 16 cm. Jezdnia oddzielona zostanie od peronu obrzeżem kamiennym wymiarach 10 x 25 cm. Wzdłuż peronu zaprojektowano maty z guzami dla osób niedowidzących o szerokości 50 cm.
Od torowiska tramwajowego jezdnia oddzielona zostanie krawężnikiem przystankowym, tramwajowo – autobusowym. Wzdłuż ramp najazdowych od strony torów został zaprojektowany krawężnik kamienny o wymiarach 20 x 35 cm. Dla pasażerów komunikacji miejskiej zaprojektowano peron przystankowy długości 45 metrów o nawierzchni z płyt granitowych wymiarach 60 x 60 x 8 cm, w kolorze jasnym szarym oraz kostki betonowej 10 x 10 x 8 cm koloru grafitowego (analogiczne jak na ulicy Święty Marcin). Dodatkowo zostanie sfrezowana a następnie ułożona nowa warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej wzdłuż nowo zaprojektowanego krawężnika i kamiennego obrzeża.
Prosimy o zapoznanie się z projektem koncepcyjnym a następnie o przesyłanie maili z uwagami, wnioskami, opiniami w terminie do 27 września 2013 roku.