Jak informuje Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie schody łączące ulice Dolna Wilda i Górna Wilda są jedną z ikon dzielnicy. Zaprojektował je w latach 30. ubiegłego stulecia znany architekt Władysław Czarnecki. Niestety, potrzebowały gruntowanego remontu ze względu na zły stan techniczny. W ostatnim czasie schody były dopuszczone do użytkowania warunkowo i czasowo, a mieszkańcy mogli poruszać się po nich jedynie wydzielonymi pasami. Na początku listopada zostały całkowicie wyłączone z ruchu, a wyłoniony w przetargu wykonawca przystąpił do prac.

Przebudowa schodów potrwa do maja. Zostaną odtworzone w niemal pierwotnej formie. Schody zyskają nowe oświetlenie – pojawią się tam lampy w stylu art deco. Przy ścianach bocznych zaprojektowano elementy umożliwiające prowadzenie roweru. Schody wyposażone będę również w odwodnienie włączone do kanalizacji deszczowej. Pojawi się także kamera monitoringu. Rejon schodów uatrakcyjni nowa zieleń: 14 drzew, ponad 140 krzewów i 400 pnączy bluszczu.