Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Wobec pracownika, który zgłosił podejrzenie nieprawidłowości lub nadużycie finansowe nie będą wyciągane konsekwencje.

Terminy:

  • data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia: czerwiec 2020
  • data zakończenia przedsięwzięcia grudzień 2021

Aktualny stan realizacji:

  • Zadanie zakończone

     Kwota udzielonej pożyczki:

     61 000 000,00 zł

Źródła finansowanie:

  • Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
  • Środki własne Miasta Poznania