- Obecnie ulica ta ma tylko w części nawierzchnię bitumiczną, będącą w bardzo złym stanie. Na pozostałym odcinku jest drogą gruntową. Położony po jej północnej stronie chodnik z płyt betonowych jest spękany i pokruszony. Brakuje odwodnienia pasa drogowego. Inwestycja, którą chcemy przeprowadzić, ma tę sytuację zmienić i porawić komfort oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej wybuduje drogę o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci 5,5 metra, szeroki chodnik po obu stronach jezdni, krawężniki oraz brukowane zjazdy do posesji. Ulica będzie miała odwodnienie i będzie oświetlona. Dla bezpieczeństwa uczestników ruchu na budowanym odcinku powstaną dwa progi zwalniające. Nowy układ komunikacyjny w tym rejonie będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnosciami.

Na realizację całości inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybrany podmiot będzie miał maksymalnie 170 dni od podpisania umowy. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 13 maja.