- Na przebudowywanym od końca lipca odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej roboty budowlane zostały już zakończone, rozpoczynają się ich odbiory. Nowa nawierzchnia wraz z wyposażeniem zwiększy komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz pojazdów – mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przed przebudową ten odcinek ul. Tarnobrzeskiej był częściowo drogą gruntową, a częściowo z utwardzoną, ale z nawierzchnią w złym stanie technicznym. Położony po jednej z jej stron chodnik z płyt betonowych był spękany i pokruszony, brakowało odwodnienia.

W ciągu niespełna pół roku powstała nie tylko droga o szerokości 5,5 metra z nową nawierzchnią, chodnikiem po obu stronach jezdni i brukowanymi zjazdami do posesji. Ulica została odwodniona i oświetlona. Dla bezpieczeństwa uczestników ruchu powstały dwa progi zwalniające. Nowy układ komunikacyjny w tym rejonie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.