Wpłynęły trzy oferty, wszystkie mieszczą się w budżecie założonym przez zamawiającego. Rozpoczyna się weryfikacja dokumentów złożonych przez zainteresowane podmioty.

Inwestycja polegać będzie na budowie ul. Miłosza na odcinku o długości ok. 350 metrów, od ul. Literackiej do torów kolejowych. Droga zyska nową nawierzchnię, wyłoniony w postępowaniu wykonawca prac zajmie się również budową miejsc postojowych i chodników wzdłuż ulicy, a także zjazdów do posesji i wyniesionych skrzyżowań. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z kostki.

W projekcie uwzględniono też budowę systemu kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. W ramach zadania planowana jest także budowa kanału deszczowego w pobliskiej ul. Stachury.

PIM