Kierowcom przypominamy o korzystaniu z wyznaczonych objazdów. Na przebudowywanym odcinku ul. Jackowskiego ruch samochodów jest dopuszczony wyłącznie dla mieszkańców parkujących na podwórkach kamienic. Parkowanie na ulicy jest niedozwolone, a przejazd przez teren placu budowy może się odbywać wyłącznie w porozumieniu z kierownictwem budowy.

Plan objazdów na każdym etapie prac został zaprezentowany tutaj. Z początkiem lipca prace przeniosą się na skrzyżowanie ul. Jackowskiego z ul. Wawrzyniaka i potrwają ok. 15 dni.