- Rozpoczęliśmy analizę nadesłanych ofert. Wszystkie mieszczą się w kwocie, którą zamierzamy przeznaczyć na realizację tego etapu prac. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na ich przeprowadzenie i wdrożenie docelowej organizacji ruchu będzie miał maksymalnie 130 dni od podpisania umowy – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Odcinek objęty inwestycją, znajdujący się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h, otrzyma przede wszystkim nową nawierzchnię z kostki betonowej. Ul. Trzebiatowska nie będzie miała wyodrębnionej jezdni i chodników. Zostanie dostosowana do ruchu jednokierunkowego z dopuszczonym kontraruchem rowerowym. Pojawią się na niej również dwa progi zwalniające. Ulica będzie odwadniana za pomocą wpustów do kanalizacji deszczowej. Efektem inwestycji będzie znacząca poprawa komfortu i bezpieczeństwa poruszania się pieszych, rowerzystów i kierowców.

Kolejny etap prac przewidzianych w tym rejonie obejmuje przebudowę sąsiedniej ul. Tczewskiej, na odcinku od ul. Trzebiatowskiej do ul. Lubowskiej. Zakres prac zaplanowanych na tej ulicy obejmie położenie nowej nawierzchni, budowę odwodnienia i zatoki parkingowej, przebudowę i budowę chodników oraz wymianę oświetlenia.