- Trzy z pięciu złożonych ofert mieszczą się w kwocie, jaką na realizację inwestycji zamierza przeznaczyć zamawiający. Na realizację całości inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybrany podmiot będzie miał maksymalnie 170 dni od podpisania umowy - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej wybuduje drogę o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 5,5 metra, szeroki chodnik po obu stronach jezdni, krawężniki oraz brukowane zjazdy do posesji. Ulica będzie miała odwodnienie i będzie oświetlona. Dla bezpieczeństwa uczestników ruchu na budowanym odcinku powstaną dwa progi zwalniające. Nowy układ komunikacyjny w tym rejonie będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie ulica ta tylko w części ma będącą w złym stanie nawierzchnię bitumiczną. Na pozostałym odcinku jest drogą gruntową. Położony po jednej z jej stron chodnik z płyt betonowych jest spękany i pokruszony. Brakuje odwodnienia pasa drogowego. Zaplanowana inwestycja ma tę sytuację zmienić i poprawić komfort oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu