- Rozpoczęła się analiza złożonych ofert. Wszystkie mieszczą się w kwocie, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na tę inwestycję. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych robót, ich odbiory i wprowadzenie stałej organizacji ruchu będzie miał maksymalnie 180 dni od podpisania umowy – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zaplanowana inwestycja obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Mścibora do ul. Leszka, na którym powstanie asfaltowa, dwukierunkowa jezdnia o szerokości 6 metrów, z chodnikiem z płytek  betonowych po południowej stronie. Z kostki betonowej zbudowane zostaną zjazdy do posesji oraz progi zwalniające na jezdni.

Renowacji poddany zostanie istniejący kanał deszczowy, na którym powstaną studnie rewizyjne. Zaplanowano również budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami ściekowymi.