- Ul. Rozwadowska jest obecnie nieutwardzona, co jest problemem dla mieszkańców zwłaszcza w deszczowe dni. Ulica na ok. półkilometrowym odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale również odwodnienie i oświetlenie – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Utwardzoną jezdnię pokryje asfaltowa nawierzchnia, po obu stronach przewidziano chodniki. Ulica funkcjonować będzie jako strefa z ograniczeniem prędkości do 30 km na godz., co  sprawi, że korzystanie z niej będzie bardziej bezpieczne. Prace obejmują również budowę skrzyżowania z ul. Tyczyńską, które wykonane zostanie z betonowej kostki. W ramach inwestycji powstaną również zjazdy do posesji. Przebudowywany odcinek ul. Rozwadowskiej zyska system odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z elementami kanalizacji deszczowej. Przewidziany jest również nowy kanał technologiczny i montaż oświetlenia ulicznego.

Firmy chcące wziąć udział w postępowaniu przetargowym mogą składać swoje oferty do 7 października.