- 15 marca wykonawca przejmie plac budowy. Rozpocznie prace od robót rozbiórkowych. Jego zadaniem będzie przede wszystkim utwardzenie ulicy, ale też budowa kanału technologicznego i oświetlenia – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Dziś mieszkańcy po intensywnych opadach oraz wiosennych roztopach narażeni są na uciążliwości związane z nieutwardzoną drogą. W ramach rozpoczynającej się inwestycji przebudowywany fragment nie tylko zyska nową nawierzchnię, ale również odpowiednie odwodnienie.

Ul. Kunickiego zaprojektowano jako ulicę w strefie zamieszkania, bez wyodrębniania jezdni i chodników. Zbudowana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej i ażurowych, przepuszczalnych płyt, przez które woda z powierzchni ulicy będzie dostawać się do nowych studni chłonnych. Podobną konstrukcję zaplanowano dla ciągu pieszego na ul. Sucharskiego.

W zależności od postępu i etapu prac należy liczyć się z utrudnieniami, takimi jak m.in. wyłączenia z ruchu części drogi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót i wprowadzenia stałej organizacji ruchu to najpóźniej czerwiec bieżącego roku.