Planowana inwestycja obejmuje przebudowę ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Albańskiej oraz od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca nie tylko wybuduje na nich asfaltową jezdnię i zatoki postojowe, ale też przebuduje istniejące skrzyżowania, odtworzy chodniki i istniejące zjazdy do posesji.  W ramach robót zbudowane zostaną również kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz nowe oświetlenie uliczne, zagospodarowana zostanie zieleń. 

Wybrany podmiot będzie miał 100 dni od podpisania umowy na przeprowadzenie wszystkich robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Nasadzenia zieleni powinny zakończyć najpóźniej do 30 października.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 25 czerwca.

PIM