Informacje o projekcie

Na zlecenie ZDM został opracowany projekt rozbudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego – Polna. Środki na wykonanie projektu zostały przeznaczone przez Radę Osiedla Jeżyce. Propozycje zmian zostały skonsultowane z mieszkańcami osiedla.

W ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesję. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i uspokoić ruch prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h, wyniesione zostaną skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną oraz wprowadzony kontraruch rowerowy. Ulica zyska nową zieleń. Po północnej stronie powstaną zwarte pasy zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Posadzonych zostanie 9 nowych drzew, ponad 500 sztuk krzewów i aż 2000 sztuk bylin. Nie zabraknie również ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci.

Parkowanie w trakcie przebudowy:

Podczas prac budowlanych w rejonie ul. Jackowskiego obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.
W trakcie prowadzenia poszczególnych etapów prac nie będzie możliwości parkowania na jezdni na przebudowywanym odcinku. Mieszkańcy ul. Jackowskiego będą mieli zapewniony dojazd do swoich domów, ale bez możliwości parkowania na ulicy. Możliwy będzie przejazd aut mieszkańców i zaparowanie na własnej posesji (podwórku).

 

Harmonogram prac

23 kwietnia 2019 r. rozpoczęła się przebudowa ulicy Jackowskiego. Zakończenie całości inwestycji planowane jest na koniec października br. Prace potrwają ok. 225 dni.
Koszt prac: prawie 5,9 mln zł brutto.

Inwestycja będzie podzielona na cztery etapy:

 •     Etap I: od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ul. Wawrzyniaka – ok. 75 dni
 •     Etap II: skrzyżowanie ul. Jackowskiego z ul. Wawrzyniaka – ok. 15 dni
 •     Etap III: od skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka do wjazdu do szpitala Ginekologiczno – Położniczego  – ok. 75 dni
 •     Etap IV: od wjazdu do Szpitala Ginekologiczno – Położniczego do skrzyżowania z ul. Polną – ok. 30 dni.

 

Etap I

od skrzyżowania ul. Jackowskiego z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka – początek 23 kwietnia planowany koniec 29 czerwca br. - ok. 75 dni

Zakres prac:

 •     Rozbiórka jezdni i chodników, ułożenie nowej nawierzchni;
 •     Budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej;
 •     Budowa oświetlenia;
 •     Przebudowa odwodnienia;
 •     Nasadzenia zieleni, montaż małej architektury;
 •     Zmiana organizacji ruchu;

Organizacja ruchu – najważniejsze informacje:

 •     ul. Jackowskiego będzie zamknięta od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ul. Wawrzyniaka.
 •     Zapewnione dojście i dojazd do posesji nr 1-21, bez możliwości parkowania na ulicy.
 •     Na ul. Wawrzyniaka pomiędzy ul. Jackowskiego i Szamarzewskiego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Objazd:

Objazd w kierunku północnym poprowadzony będzie ulicami Kraszewskiego, Słowackiego, Wawrzyniaka, Dąbrowskiego, Polną, Szamarzewskiego i ponownie Wawrzyniaka.

W kierunku południowym kierowcy pojadą natomiast ulicami Kraszewskiego, Bukowską, Polną, Szamarzewskiego i Wawrzyniaka.

Etap II

skrzyżowanie ul. Jackowskiego z ul. Wawrzyniaka – planowane terminy: od 29 czerwca br. do 14 lipca br. - ok. 15 dni

Zakres prac:

 •     Rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników
 •     Budowa wyniesionego skrzyżowania Jackowskiego/Wawrzyniaka
 •     Budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej
 •     Budowa oświetlenia, Przebudowa odwodnienia
 •     Nasadzenia zieleni, montaż małej architektury

Organizacja ruchu:

 •     Skrzyżowanie ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka będzie zamknięte dla ruchu.
 •     Zapewniony będzie dojazd i przejście piesze do posesji ul. Wawrzyniaka 26-45 oraz pracowników sądu rejonowego Grunwald – Jeżyce.
 •     Ulica Wawrzyniaka pozostanie dwukierunkowa na odcinku od ul. Jackowskiego do ul. Szamarzewskiego.
 •     Udostępniony będzie odcinek ul. Jackowskiego przebudowany w etapie pierwszym z możliwością parkowania po południowej stronie ulicy.
 •     Ulica Jackowskiego będzie dwukierunkowa na odcinku od wjazdu na teren Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego do skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka. Aby umożliwić ruch dwukierunkowy, nie będzie możliwe ości Na tym odcinku zlikwidowane zostaną miejsca postojowe po południowej stronie jezdni.

Objazd:

Etap III

od skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka do zjazdu do Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego - ok. 75 dni

Zakres prac:

 • Rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników
 • Roboty drogowe, zmiana organizacji ruchu
 • Budowa oświetlenia, przebudowa odwodnienia
 • Nasadzenia zieleni, montaż małej architektury
 • Budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjne

Organizacja ruchu:

 • Możliwy będzie dojazd ulicą Jackowskiego do ul. Wawrzyniaka
 • Ruch dwukierunkowy utrzymany we wschodniej części ul. Jackowskiego; ruch na ul. Wawrzyniaka jak w etapach I i II.
 • Zapewnione dojście i dojazd do posesji oraz dojście piesze do szpitala położniczego

Objazd:

Etap IV

od zjazdu do Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego do skrzyżowania z ul. Polną - ok. 30 dni

Zakres prac:

 • Rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników
 • Roboty drogowe, zmiana organizacji ruchu
 • Budowa wyniesionego skrzyżowania z ul. Polną
 • Budowa oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, przebudowa odwodnienia
 • Nasadzenia zieleni, montaż małej architektury
 • Budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Organizacja ruchu:

 • Zapewniona będzie możliwość ruchu przez skrzyżowanie Jackowskiego i Polnej w kierunku północnym
 • Przebudowany odcinek ul. Jackowskiego będzie dostępny od strony ul. Wawrzyniaka
 • Na przebudowanym odcinku ul. Jackowskiego utrzymany będzie ruch dwukierunkowy
 • Zapewniona będzie możliwość przejazdu pojazdów uprzywilejowanych przez plac budowy
 • Zapewnione będzie dojście piesze i dojazd do posesji, bez możliwości parkowania na ulicy w rejonie prac.

Objazd: